• Arbetsmaskiner och utbildning

Nytt telefonummer 08-24 21 00

Söndag 16 februari 2020

Gå till Arkivet
Ibland kan det vara svårt att nå oss när det tex blir så här. Till höger i bild är Bengt som nyss ätit upp våran telefon
Ibland kan det vara svårt att nå oss när det tex blir så här. Till höger i bild är Bengt som nyss ätit upp våran telefon
Vi har fått ett nytt telefonummer men dom gammla funkar också
08-242100 & 0733- 727214 är det som gäller